Een belangrijk onderdeel van je baan als financieel medewerker, is het plannen en controleren van cycli. Zo houd je de financiële processen van de organisatie systematisch in de gaten. Daarnaast geef je richting aan financiële processen, stel je een budget vast en definieer je doelen, werkwijzen en plannen.

Het plannen en beheersen van de cyclus is dan ook een onmisbaar instrument voor je als finance medewerker. Maar wat draagt ​​het precies bij? Waarom is het belangrijk? Je leest het in dit artikel!

De onderdelen van een planning en controlecyclus

Waar hoopt de organisatie over een paar jaar te staan? Hoe zal de toekomst eruit zien? Wat is de ambitie en waar staan we voor? Als finance medewerker hoef je deze visie en missie niet te definiëren, maar je moet je er wel bewust van zijn. Door een duidelijke visie en missie voor ogen te houden, geven we de komende jaren vorm aan een gemeenschappelijk beeld en dat geldt ook voor de financiële sector. Het kan vaak lastig zijn om deze missie en visie door te voeren in het financiële aspect van het bedrijf en daarom is het makkelijker om gebruik te maken van een handige tool. Daarom kan een planning en controle cyclus erg van pas komen om een goed overzicht te houden over de financiële activiteiten binnen de organisatie. Naast dat het makkelijk is voor jezelf als finance medewerker is het ook makkelijker voor de andere medewerkers om te begrijpen hoe de cyclus eruit ziet.

Beschrijf strategie en doelen Hoe wordt de visie gerealiseerd? Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de missie wordt gevolgd? Welke strategie te gebruiken? Als financieel medewerker moet je financiële doelen identificeren om deze strategie concreet te maken. Hoe worden deze doelen bereikt? Wie of wat is hiervoor nodig? Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden.

Het is onmisbaar binnen een organisatie

Door de materiële ambities van een organisatie te koppelen aan de financiële aspecten, kunnen organisaties goed inzicht krijgen in de mogelijkheden. Een systematische manier van werken vanuit de planning en control cyclus zorgt voor een continue controle hierop. Gaat de organisatie nog de goede kant op en is het budget daarmee in overeenstemming?

Door de planning- en controlcyclus te blijven volgen, draag je bij aan een zo efficiënt mogelijke besteding van je budget. Zodat je als organisatie ook je ware ambities kunt waarmaken. Met een doel: om uiteraard te groeien!