De keuze voor een specifieke rechtsvorm vormt een van de stappen die gezet moeten worden bij het opstarten van een bedrijf. Hoewel dit een belangrijke keuze is, hoeft dit geen keuze te zijn waar een ondernemer voor altijd aan vast zit. Er zijn situaties te benoemen waarbij het verstandig is om het omzetten van je eenmanszaak in overweging te nemen. Dit is een keuze die zeker tot de mogelijkheden behoort. Het is een traject waarbij er een aantal stappen moeten worden doorlopen maar waarbij een ondernemer gebruik kan maken van de benodigde ondersteuning van een gespecialiseerd bedrijf.

Verschillen tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap

Bij het omzetten van een eenmanszaak, wordt vaak gekozen om de organisatie in een B.V. om te zetten. Er zijn een aantal kenmerkende verschillen te benoemen tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap. Dit begint bij het beheer van het bedrijf. Zoals de naam al aangeeft, wordt een eenmanszaak beheerd door één persoon. Bij een B.V. hoeft dit niet het geval te zijn. Een besloten vennootschap kan beheerd worden door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) maar ook door meerdere aandeelhouders. De eigenaar van een eenmanszaak heeft géén vastgesteld salaris wat bij een B.V. wel het geval is. Dit wordt het DGA salaris genoemd.

Een ander verschil tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap heeft betrekking op de aansprakelijkheid. Een eigenaar van een eenmanszaak is volledig, dus inclusief diens privévermogen, aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. Een B.V. is echter een rechtspersoon. Dit betekent in de praktijk dat de zaak de aansprakelijkheid zal dragen en niet de eigenaren. Het privévermogen van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan dus niet worden aangetast.

Tot slot is er een verschil tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap merkbaar bij het oprichten of omzetten van het bedrijf. Een eenmanszaak wordt ingeschreven bij de kamer van Koophandel, een B.V. wordt opgericht door het opstellen van een notariële akte.

Wanneer kiezen om een eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap?

Veel startende ondernemers kiezen er in eerste instantie voor om te starten als eenmanszaak. Voor eenmanszaken zijn er immers belastingtechnische voordelen van toepassing (zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB Winstvrijstelling) waarvan een besloten vennootschap geen gebruik kan maken. Er kan echter een situatie ontstaan waarbij het zeker lonend is om een eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap. Op het moment dat een bedrijf structureel een hogere omzet genereert, is het fiscaal gezien vaak een betere keuze om de stap naar een B.V. te maken. De stelregel hierbij is eenvoudig: Hoe hoger de omzet, hoe fiscaal aantrekkelijker de optie wordt om een B.V. te starten. Daarnaast is het een betere keuze om een B.V. te starten als een bedrijf veel financiële risico’s loopt en vaak hoge investeringen doet. 

Persoonlijke begeleiding bij het omzetten van een eenmanszaak

Voor het omzetten van een eenmanszaak zijn er een aantal stappen die gezet moeten worden. Dit proces hoeft echter niet ingewikkeld te zijn als er gebruik wordt gemaakt van een maatwerk ondersteuning van een gespecialiseerd bedrijf. Deze organisatie zal niet alleen persoonlijke ondersteuning bieden bij het omzetten van je eenmanszaak maar ook begeleiding bieden bij alle financiële- en fiscale zaken die hierbij komen kijken. Hierdoor kan het traject op de meest efficiënte manier doorlopen worden en kan de ondernemer zich volledig richten op het bedrijf voortzetten van het bedrijf in de nieuwe ondernemingsvorm.