De naam CIS zal niet iedereen bekend in de oren klinken, totdat je er mee te maken krijgt. Het betreft een databank waarin de verzekeringsmaatschappijen bepaalde gegevens over klanten mogen bewaren en uitwisselen. In de praktijk komt het erop neer dat als je een CIS-registratie hebt, het lastig voor jou en je huisgenoten wordt om een verzekering af te sluiten. Uiteraard zijn er wel regels verbonden aan een CIS-registratie en worden deze niet altijd op de correcte manier opgevolgd. Daarom is het goed te weten wat je moet doen om een CIS-registratie te laten verwijderen.      

Wat is een CIS-registratie?

De letters CIS staan voor Centraal Informatie Systeem. Het betreft hier een databank die beheerd wordt door een stichting. Deze databank is goed te vergelijken is met een BKR registratie met het verschil dat CIS specifiek gericht is op het verzekeringswezen. Vrijwel iedere persoon in Nederland is in dit register opgenomen omdat alle schadeclaims in dit register worden bijgehouden. Buiten dat worden er echter ook buitengewone zaken in het CIS geregistreerd. Hierbij kan gedacht worden aan vertrouwelijke mededelingen als een verzekeraar niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen, ontzeggingen van rijbevoegdheid of als er sprake is van een EVR registratie. De letters EVR staan voor Extern Verwijdering Register. De verzekeraar kan een EVR registratie plaatsen als de organisatie van mening is dat er verzekeringsfraude heeft plaatsgevonden.

Wat zijn de gevolgen van een CIS-registratie?

De gevolgen van een CIS-registratie zijn uiteraard gering als er sprake is van het vastleggen van een schadeclaim. Op het moment dat een verzekeraar ervoor heeft gekozen om een EVR registratie te plaatsen (of als er een ander buitengewone situatie vastgelegd), kunnen de gevolgen van een CIS-registratie wel groot zijn. Dit kan immers voor een andere verzekeringsmaatschappij een reden zijn om een aanvraag te weigeren. Dit heeft niet alleen betrekking op de persoon in kwestie zelf maar ook op diens huisgenoten. Een EVR registratie in het CIS register staat immers gekoppeld aan zowel de naam als het huisadres. In dat geval is het alleen nog maar mogelijk om een verzekering af te sluiten in bij de Vereende Verzekeringen. Dit is een organisatie dat zich richt op het aanbieden van verzekeringen aan mensen met een strafblad. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn verre van gunstig en de premies zijn zeer hoog. Een ander nadelig gevolg van een CIS-registratie is dat het in dat geval niet mogelijk is om bij een financiële organisatie te werken.  

Kan een CIS registratie in het EVR verwijderd worden?

Een verzekeringsmaatschappij mag je niet zomaar registreren in het EVR van de Stichting CIS. Hiervoor zijn een aantal protocollen van toepassing. Een eventuele verzekeringsfraude moet zijn vastgesteld. Als er sprake is van een vermoeden mag deze registratie niet plaatsvinden. Een verzekeraar moet dus echt bewijzen dat een verzekerde met opzet heeft gehandeld en de verzekeringsmaatschappij heeft misleid met als doel om een uitkering te krijgen.

Een CIS registratie in het EVR kan verwijderd worden, maar het is voor de verzekerde niet mogelijk om zelf contact op te nemen met de stichting CIS. Een onterechte CIS registratie verwijderen kan door gebruik te maken van gespecialiseerde juridische hulp. Een gespecialiseerde advocaat kan waardevolle ondersteuning bieden om de verzekeraar te overtuigen van je onschuld wat uiteindelijk zal resulteren in verwijdering van de CIS registratie.